นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

peranya.com ถือว่าความเป็นส่วนตัวของลูกค้านั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เราจะจัดเก็บ บันทึก เก็บรักษา เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลของท่านตามสถานการณ์ ดังนี้
        1. การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
           โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ peranya.com ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทาง peranya.com ทราบว่าท่านเป็นใคร และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวท่าน ทางเว็บไซต์จะทำการบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่อีเมลของผู้เยี่ยมชม ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้จะถูกนำมาใช้เพื่อนับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เท่านั้น
        2. การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล
           เมื่อท่านสมัครสมาชิกหรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่ peranya.com จัดเก็บอาจเป็นข้อมูล ดังนี้
           • ชื่อ – สกุล
           • สถานที่จัดส่งสินค้า
           • อีเมล์
           • หมายเลขโทรศัพท์
           ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง และเป็นปัจจุบัน ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า และไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเว็บไซต์ peranya.com เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ
        3. การเปิดเผยข้อมูล
           ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยเราจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาต พนักงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลของท่าน เราจะป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่
           • peranya.com ได้รับความยินยอมจากท่าน
           • การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
           • การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
        4. ความมั่นคงปลอดภัย
           ข้อมูลที่ peranya.com เก็บรวบรวมจะได้รับการคุ้มครองโดยวิธีทางเทคนิคและขั้นตอนรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมตามควร เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
           กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งรวมถึง การโจรกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือวิธีการอื่น peranya.com ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 053273808
อีเมล : peranya277@gmail.com
เว็บไซต์ :www.peranya.com
เฟสบุ๊ต : peranya kunheng

Scroll to top