277 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053273808

อีเมล : peranya277@gmail.com

เว็บไซต์ :www.peranya.com

เฟสบุ๊ต : peranya kunheng

Instagram : peranya_tv

Youtube : peranya kunheng

Line ID : เพิ่มเพื่อน